โดเมนของคุณได้รับการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Name Server และเพิ่มโดเมนไปยังบัญชี Web Hosting ของคุณYour domain has been sucessfully registered.
please update name server records and add domain to your web hosting account.